Instal·lacions en àmbit residencial. Obra nova i reforma.

En els àmbits residencial, es treballa en obra nova, edificis d'habitatges, apartaments, cases unifamiliars, cases adosades, etc. 

En els àmbits de la reforma, la nostra capacitat de col·laboració i treball en equip ens permet treballar interrelacionats amb professionals de diferents sectors com, decoradors, enginyers, arquitectes, constructors, fusters, entre d’altres.

Aquesta capacitat i estratègia de treball en equip, és la que ens permet afrontar projectes i obres integrals, donant resposta a projectes de forma global.

Des de la nostre oficina tècnica es dóna molta importància a la transisició energètica dels habitatges i ens centrem en donar solucions que tinguin en compte disminuïr l'impacte de les emissions en CO2 a l'atmòsfera. Això sigfnifica apostar per les solucions més eficients del mercat i que s'adequiïn a cada projecte. 

Els nostres principals treballs es poden resumir en:

  • Electricitat
  • Gas 
  • Aigua (fontaneria)
  • Climatització (A/C), Terra radiant
  • Conductes
  • Aerotèrmia
  • Renovables