Ginstalnou realitza l'adequació de la sala de calderes d'una empresa del sector paperer

23/09/2020

Durant el període d’estiu de 2020, Ginstalnou ha realitzat l’adequació de la sala de calderes de l’empresa paperera que ha consistit en la modificació dels circuits d’aigua de la caldera, instal·lació d’un sistema per la detecció de fugues a l’interior de la sala de les calderes. Així com renovació de manòmetres, termòmetres en impulsió i retorn, substitució de vàlvules i la instal·lació d’un piròstat pel control de temperatura de fums a la xemeneia.


Aquesta intervenció també ha comportat el desmuntatge de totes les instal·lacions que estaven obsoletes dins la sala de calderes en l’Edifici Serveis.
Ginstalnou ha realitzat aixímateix la protecció contra el foc de  la sala de calderes.