El bon moment de la reforma cap a una climatització eficient

28/10/2020

Binomi Aerotèrmia i fotovoltaica.

Les línies marcades des de la UE ens porten cap a una aposta molt determinada i clara en la millora de l’eficiència energètica en els edificis, i en una reducció molt important en les emissions de gasos amb efecte hivernacle.
Per tal de poder afrontar aquest repte de transformació energètica que es presenta pels propers anys, cal dissenyar i executar instal·lacions de forma que es tingui en compte la màxima eficiència energètica aprofitant fonts d’energia renovable i sostenible.

Una reforma o instal·lació nova prioritzant l’eficiència energètica implica canvis i millores en l’electricitat, paviment, fontaneria, o aïllament. Hi ha dues energies que estan guanyant adeptes: l’energia fotovoltaica per promoure l’autoconsum i l’aerotèrmia, és a dir, una energia renovable que aprofita l’energia tèrmica de l’aire i la pot transformar en refrigeració a l’estiu, calefacció a l’hivern i, si es vol, aigua calenta tot l’any.

El binomi aerotèrmia i fotovoltaica resulta molt interessant per a habitatges ja siguin unifamiliars (cases, cases adossades, etc) i també per habitatges plurifamiliars. Gràcies a l’aerotèrmia s’elimina el consum de gas per focalitzar-se en el consum basat en energia renovable.

L’energia fotovoltaica és essencial per suportar el consum de base de qualsevol habitatge i al combinar-ho amb aerotèrmia tota la demanda elèctrica de la climatització i ACS és totalment energia renovable gràcies a la generació solar i en cas d’invertir en bateries, es pot arribar a tenir la capacitat de generar el 100% de la demanda de qualsevol vivenda.

Ginstalnou com a empresa instal·ladora ha realitzat ja diferents instal·lacions d’aerotèrmia que també han combinat amb una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum realitzada des d’Audit Energia (empresa del grup Ditecsa).

El futur doncs, ens porta per una aposta molt clara cap a aquest tipus de solucions que no només es limitaran en edificis residencials sinó que la reducció d’energies de tipus no renovables també haurà de ser molt notable en àmbits terciaris i industrials.