Instal·lació fotovoltaica i aerotèrmia

20/01/2020

El projecte ha consistit en la substitució d’una caldera de gasoil per una caldera d’aerotèrmia per calefacció amb radiadors i aigua calenta sanitària, i la instal·lació fotovoltaica per autoconsum, la combinació perfecte.

L’aerotèrmia funciona basant-se en els principis de la termodinàmica: transportar la calor de l’aire ( energia tèrmica) d’una ambient a un altre. A través d’una bomba de calor es recupera de l’aire l’energia existent i es fa passar per un circuit ple de refrigerant en el qual és produeixin un intercanvi de temperatures. És una energia renovable, ja que s’obté de fonts naturals inesgotables.

La calefacció aerotèrmica és aquella que extreu de l’aire l’energia tèrmica que necessita per escalfar un circuit d’aigua sanitària que alimentarà la instal·lació de radiadors a baixa temperatura. Per aconseguir-ho hem instal·lat una bomba de calor aire-aigua que obté la calor de l’aire i el transfereix a un circuit d’aigua calenta sanitària acompanyat d’un dipòsit acumulador per donar servei d’aigua calenta sanitària.

La combinació de plaques fotovoltaiques i aerotèrmia és una decisió molt intel·ligent, ja que la bomba de calor de l’aerotèrmia necessita electricitat per funcionar. Així que l’energia produïda per les plaques és 100% renovable.

Des del Grup Ditecsa, donem suport i estem compromesos amb totes aquestes iniciatives que contribueixen a una reducció de CO2 i fomentem i impulsem el desplegament d’infraestructures similar, ja que són més sostenibles pel medi ambient

Ens posem a la seva disposició per a qualsevol estudi d’execució d’instal·lacions tan fotovoltaica com aerotèrmia que ens meni cap a una sostenibilitat mediambiental.