Reforma integral instal·lacions en Centre Assistència Primària (Girona)

04/02/2021

Durant l’últim semestre del 2020, Ginstalnou ha participat en la reforma de la 4a planta del CAP Santa Clara a Girona. Juntament amb l’empresa constructora Obres i Construccions Celrà, s’ha portat a terme unes obres que han permès millorar els serveis, despatxos i atenció al públic al centre sanitari.

Les millores en instal·lacions han consistit en execució d’instal·lacions elèctriques, enllumenat, climatització i ventilació, xarxa de telecomunicacions, protecció contra incendis i xarxa d’evacuacions.