Manteniments d'instal·lacions integrals o parcials en edificis

Ginstalnou compta amb un equip professional de tècnics dedicat gestionar el manteniment d'instal·lacions en tot tipus d'edificis i adaptant-se a les necessitats dels nostres clients. 

En termes globals, actualment es compta amb una cartera de més de 150 manteniments anuals i que principalment es desenvolupen en les següents tipologies:

  • Manteniment RITE
  • Manteniment Instal·lació receptora de Gas Natural / propà
  • Manteniment elèctric en baixa tensió
  • Climatització/refrigeració
  • Manteniment d'instal·lacions industrials: caldera, cremadors, refredadora, compressors, etc.

Afegit això els nostres tècnics realitzen inspeccions d'estat de manteniment anualment, es realitzen plans de manteniment i tots els nostres contractes estan supervisats per un tècnic que s'assigna per tal de dur un control específic per a cada client. 

La oficina tècnica de Ginstalnou té per objectiu la revisió constant dels canvis normatius i legals que puguin afectar a les instal·lacions dels nostres clients. 

Una instal·lació ben mantinguda és més eficient i més rendible al llarg del temps.